Szpitale w Polsce NZOZ, Szpitale w miastach     

Szpitale w Polsce, Szpitale w miastach
Kliniki, ZOZ-y, NZOZ-y - usługi NFZ
Ginekolodzy, Ciąża

telefon alarmowy: 112
pogotowie : 999


Prawa pacjęta - Pacjęt ma prawo do          Prawa pacjęta,
Prawa pacjęta
Pacjęt ma prawo do ? poznaj swoje prawa!


Zapraszamy!Prawo pacjenta:

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie


W szpitalu: .

Masz prawo do informacji o swoich prawach.
Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy.
Masz prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza a stanach nagłych, do natychmiastowej pomocy medycznej, bez skierowania.
Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
Masz prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Masz prawo do pomieszczenia oraz wyżywienia adekwatnych do Twojego stanu zdrowia.
Masz prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego.
W trakcie udzielania Ci pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia.
Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat.
Możesz wypisać się ze szpitala na własne żądanie.
Masz prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego.
Masz prawo do opieki duszpasterskiej.
Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
Masz prawo do dochodzenia swoich praw.
Masz prawo nie zgodzić się być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci.
Masz prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie sekcji zwłok po swojej śmierci.

Jesteś pacjętem - poznaj swoje prawa i naucz się z nich korzystać.

Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
Masz prawo do poszanowania godności i intymności
Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece
Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
Masz prawo do opieki duszpasterskiej
Masz prawo do dochodzenia swoich praw


Kontakt w sprawie serwisu www.szpital-ul.pl

nzoz.net@gmail.com

Napisz do nas teraz!

Szpitale, kliniki medyczne w Polsce - województwo:
Mazowieckie     Dolnośląskie     Śląskie     Pomorskie     Wielkopolskie     Kujawsko-pomorskie     Łódzkie     Warmińsko-mazurskie     Opolskie     Podkarpackie     Lubelskie     Lubuskie     Małopolskie     Podlaskie     Świętokrzyskie     Zachodniopomorskie     NZOZ-y podatki

Ginekolodzy, ciąża, położnictwo    Pierwszy trymestr ciąży    Drugi trymestr ciąży     Trzeci trymestr ciąży     Szpitale w Polsce
Zaopatrzenie szpitali - Usługi dla szpitali - Apteki - Leki - Wyposażenie szpitali i klinik
Mail nzoz.net@gmail.com     

Cofnij do góry                       Copyright © by         www.szpital-ul.pl