Szpitale w Polsce NZOZ, Szpitale w miastach     

Szpitale w Polsce, Szpitale w miastach
Kliniki, ZOZ-y, NZOZ-y - usługi NFZ
Ginekolodzy, Ciąża

telefon alarmowy: 112
pogotowie : 999


NZOZ-y - podatk dochodowy ? - Przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego          NZOZ-y  - podatk dochodowy ?
NZOZ-y - podatk dochodowy ?
Przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowegoNZOZ zwolniony z podatku dochodowego - otwieranie drzwi otwartych.

Autor: mgr inż. Waldemar Superson
2011 - marzec
Od samego początku istnienia NZOZ-ów sytuacja prawna w zakresie przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego, jest jednoznaczna, bezdyskusyjna, oczywista i niewymagająca dyskusji czy interpretacji. Ustawy opisują to w sposób nie budzący żadnych wątpliwości: przychody NZOZ, jako jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, są zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność statutową NZOZ-u.

To, że większość NZOZ-ów ciągle jeszcze, nie korzysta z przysługującego zwolnienia z podatku dochodowego wynika z trzech powodów: 1.małej świadomości sytuacji prawnej (a nieznajomość prawa właśnie szkodzi), 2.narzuconej przez Ministra Finansów i Dyrektorów Izb Skarbowych, nieprawidłowej interpretacji odnośnych przepisów, 3.ponownej nieznajomości prawa przez co poddawanie się skutkom takich interpretacji.

Osoba powołująca NZOZ powinna wyodrębnić NZOZ w każdym zakresie. Zaopatrzyć w majątek, powołać kierownika, który powinien zorganizować księgowość i zawierać wszelkie umowy tylko jako NZOZ. Dopełnić obowiązku zgłoszenia NZOZ do systemu statystycznego przez co uzyskać REGON dla NZOZ-u. Zgłosić obowiązek podatkowy w podatku VAT przez co uzyskać nr NIP. Założyciel/właściciel NZOZ-u nie powinien w żaden sposób uczestniczyć w działalności NZOZ-u oprócz wykonywania tylko funkcji w ustawie o ZOZ-ach dla niego zakreślonych. Jeśli założycielem jest lekarz albo spółka lekarzy -powinien być na etacie.
NZOZ
Tak zorganizowana jednostka organizacyjna jest samodzielnym, niezależnym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie jest prawdą (jak pisze w interpretacji MF), że podatnikiem może być tylko SPZOZ bo ma osobowość prawną. Gdyż oznaczałoby to, że jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej może być podatnikiem tylko wtedy gdy ma osobowość prawną! To oczywista bzdura. A jednak Minister dał radę takie stanowisko narzucić. Co niektórzy (lepiej znający prawo) nie dali się zwieść takiej błędnej wykładni i założyli NZOZ wg ustawowych reguł. O zgrozo! - w sądach muszą dowodzić racji. Jakoś tak się składa, że jednak wszyscy wygrywają - bo prawo jest proste w tym zakresie, a sędziowie znają się na prawie. Tylko po co sprawy proste zostały tak wypaczone żeby aż po sądy sięgać? Zapewne po to żeby otumanić i wyzyskać. Jak długo jeszcze?Tak długo jak długo właściciele ZOZ-ów nie zechcą poważnie o tym pomyśleć. Podkreślam, że w systemie oświaty analogiczna sytuacja jest już od dziesięcioleci wyklarowana. Najbardziej niekorzystną podatkowo sytuacją jest utworzenie NZOZ-u przez spółkę z o.o. i niepotrzebne utrzymywanie/kontynuowanie zaangażowania Spółki "matki" w działalność NZOZ-u. To tak jakbyśmy sami strzelali sobie gola tj. rezygnowali z przysługującego zwolnienia podatkowego.

Autor: mgr inż. Waldemar Superson
tel.: 504 283 683 dla dobra służby zdrowia
- służę ewentualnymi konsultacjami za niewielką, symboliczną odpłatnością.
supervaldi@gmail.com
Szpitale


Niepubliczne Kliniki

Niepubliczne Kliniki, prywatne kliniki, centra medyczne, szpitale, przychodnie i spółdzielnie lekarskie.
Jednostki zapewniają opiekę na najwyższym poziomie.
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oferują usługi lekarskie we wszystkich specjalnościach oraz kompleksowe badania od ręki bez konieczności długoterminowego czekania.
Najlepsi profesjonalisci, lekarze we wszystkich specjalnościach, oraz badania na nowoczesnym sprzęcie to gwarancja poprawnej diagnozy i zastosowanego leczenia..


Kliniki, przychodnie


Kontakt w sprawie serwisu www.szpital-ul.pl

nzoz.net@gmail.com

Napisz do nas teraz!

Szpitale, kliniki medyczne w Polsce - województwo:
Mazowieckie     Dolnośląskie     Śląskie     Pomorskie     Wielkopolskie     Kujawsko-pomorskie     Łódzkie     Warmińsko-mazurskie     Opolskie     Podkarpackie     Lubelskie     Lubuskie     Małopolskie     Podlaskie     Świętokrzyskie     Zachodniopomorskie     NZOZ-y podatki

Ginekolodzy, ciąża, położnictwo    Pierwszy trymestr ciąży    Drugi trymestr ciąży     Trzeci trymestr ciąży     Szpitale w Polsce
Zaopatrzenie szpitali - Usługi dla szpitali - Apteki - Leki - Wyposażenie szpitali i klinik
Mail nzoz.net@gmail.com     

Cofnij do góry                       Copyright © by         www.szpital-ul.pl